search-header-logo
מכירת החמץ באתר זה תתאפשר עד יום רביעי,
י"ד בניסן תשפ״ג (05.04.23)
בשעה 10:00 בבוקר
זמן לסגירת המכירה באתר:
ימים
שעות
דקות
שניות
מכירת החמץ לשנת תשפ״ב הסתיימה - אין לשלוח טפסים נוספים
בקביעות שנה זו - המכירה במדינות ממזרח לישראל מסתיימת ביום שלישי י״ג ניסן בשעה 21:00 בערב לפי שעון ישראל
הרב ברוך בועז יורקוביץ'
לוד, ארץ ישראל

אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרב ברוך בועז יורקוביץ', ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו, בכל מקום שהוא, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם.

ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו.
יש ללחוץ על כפתור השליחה, ולהמתין להודעת אישור.

* ניתן לבצע מכירה עבור אנשים נוספים שהסכימו לזה, אלא שיש למלא עבור כל אחד טופס נפרד.
* תושבי חו"ל: בקביעות שנה זו, ניתן יהיה להשתמש בחמץ רק במוצאי אחרון של פסח, יום חמישי, כ"ב ניסן.
* בעלי חנויות ועסקים הזקוקים לאישור מכירה - נא לפנות לרב במייל: rabbibb@gmail.com

על ידי לחיצת הכפתור הנני מודה שהרשתי לרב יורקוביץ למכור בשבילי את החמץ (קנין אודיתא)
ובזה אני מאשר את חתימתי גם על שטר ייפוי כח הכללי הנמצא ברשות הרב, וכן נכלל במכירה זו כל החמץ שיגיע לרשותי לאחר חתימה זו עד זמן יום י"ד ערב החג
מנהג ישראל לתת בעת מכירת חמץ, תרומה ל"קמחא דפסחא" - "מעות חטים", המיועדים לסיוע לאנשים נזקקים, בפרט בתקופה זו שרבים הזקוקים לסיוע ותמיכה.
לתרומה לקמחא דפסחא
הסבר על מכירת חמץ

מכיוון שאסור להחזיק ברשותנו חמץ בפסח,עלינו למכור כל חמץ ברשותנו שלא ביערנו – לגוי. [לא ניתן לאכול, להשתמש או למכור במהלך חג הפסח כל חמץ שנמכר לגוי].

לפיכך, יש להניח במקום שמור (ארון, חדר וכדומה) כל חמץ שלא ייאכל או יישרף לפני חג הפסח, כולל כלי חמץ שלא נוקו כראוי.

את המקום יש לנעול או להדביק בדבק. אנו משכירים מקום זה לגוי שקונה את החמץ.

מכיוון שלמכירת חמץ זו פרטים רבים, רק רב מוסמך יכול לבצע מכירה זו. הרב משמש כשליחך כדי למכור את החמץ בערב הפסח, וגם כדי לרכוש אותו שוב בצאת החג.

 
עדכון: בקביעות שנה זו, המכירה באתר למדינות ממזרח לישראל מסתיימת ביום שלישי י״ג ניסן בשעה 21:00 בערב לפי שעון ישראל

נבנה ע״י ChabadDigital פתרונות אינטרנט לשלוחי חב״ד 08-8580750